STICHTING Health for Nepal          
Steun de kansarme kinderen;  NL 72 INGB 0007747860
 
 

Project School en onderwijs

Voor een Nepalees kind is onderwijs net zo belangrijk voor een kans op een goede toekomst als voor een kind uit onze eigen omgeving. Echter in de meer afgelegen streken in Nepal is geen of nauwelijks onderwijs voorhanden. De oplossing is een kostschool in de hoofdstad Kathmandu. Echter de kosten, ongeveer € 850,-- per jaar zijn hoger dan het jaarinkomen van een gezinshoofd.  

In ons dorp Simri,  staat een eigen schoolgebouw doch is sterk in verval en daardoor aan renovatie toe echter het ontbreekt aan de middelen om hiervoor materialen te kopen. Wij hebben de noodzakelijke renovatie in ons beleidsplan opgenomen als project. Het project omvat het symbolisch verkopen van stenen en van de opbrengst worden het schoolgebouw en bijbehorende voorzieningen bekostigd. Dat is inmiddels een feit in samenwerking met Wilde Ganzen.

Graag zouden wij na de renovatie een bibliotheek, lerarenkamer, nieuwe schoolbanken en speelplaats realiseren. Mocht u aan een van deze projecten willen geven dan kan dat op ons banknummer ovv Project renovatie school/... (bibliotheek en/of lerarenkamer en/of schoolbanken en/of speelplaats)


31 maart 2017

Door een van de adoptie-ouders-op-afstand was een loterij op touw gezet om een speelplaats te kunnen maken bij de school. Deze loterij heeft zoveel opgebracht dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Super!

                                                              Egaliseren terrein rondom de school.

9 maart 2017

Voor de laatste puntjes op de i te zetten en om nog diverse materialen in te kopen is Wim, samen met Raju en Krishna naar het dorp gereisd om daar onder andere een Nederlands tintje te geven aan de school met geweldige resultaten. 

 

 Januari 2017

Het wordt meer en meer een echte school.

 

December 2016

Wat wordt er hard gewerkt met man en macht. Geweldig om te zien en wat wordt het mooi!

 

10 november 2016 

Belangrijke dag vandaag: de schop gaat de grond in voor het aanleggen van de omheining rondom de school. Dit gebeurt allemaal met de hand... een hels karwei maar goed voor de samenwerking. 

 

8 november 2016 

Raju en Krishna hebben gevraagd of Wim wilde komen in verband met het inkopen van de benodigde materialen voor de renovatie. Zo geschiedde en vandaag is het zover dat er overleg heeft plaatsgevonden met de  man voor het maken van de hekwerken rondom de school.
Wim heeft ook tekeningen gemaakt en zo wordt uitgemeten waar gegraven moet worden voor het hekwerk te plaatsen. Daarnaast is het dorpsoverleg geweest om de local workers aan te nemen.

 

15 augustus 2016 

De renovatie van de school is in volle gang met de uitbreiding van 2 klaslokalen.

 

26 juli 2016 

Overeenkomst met Wilde Ganzen is een feit!

 

14 juli 2016 

Na een fijn gesprek in mei bij Wilde Ganzen samen met Krishna van onze partnerorganisatie hebben te horen gekregen dat deze geweldige organisatie met ons wil gaan samen werken. Wij zijn hier uiteraard superblij mee.

 

5 mei 2016

Wim is op bezoek in Nepal in verband met een bespreking met de directeur van onze school in Simri.

Alles wordt doorgesproken in verband met de renovatie van de Shree Lower Secondary School. Een heel groot project maar heel hard nodig. Er worden veel foto's gemaakt in verband met de berekeningen wat er allemaal besteld moet gaan worden. Besloten wordt dat er ook een omheining komt om de gehele school en dat ook de toiletgroep grondig aangepakt zal gaan worden.

 

7 september 2015

1 daags bezoek aan Simri tijdens het 3 weekse verblijf in Nepal, onder andere aan de school. Dringend nodig dat de school gerenoveerd wordt want het valt eerdaags in elkaar van ellende. Wim heeft een flyer gemaakt om gelden te werven.

Ook is het verzoek ingediend om een omheining te maken rondom de school, zeker nu het machinegebouw in gebruik is genomen.

 

 

 

                                   De wervingsfolder t.b.v. de renovatie aanwezig schoolgebouw.

 

 

 

 

 

 

 

4 juli 2015
De tafeltennistafel bij school!

 

 

 

 

 

Deze is gesponsord door een van de adoptie-ouders (zie: project Adoptie-ouders) en wij willen hen hier heel hartelijk voor bedanken. Eerst nog goed drogen en dan........ Wat zullen de kinderen een plezier hebben.